Khmer Old - Khmer Old Songs

Khmer Old - Khmer Old Songs

ប្រភេទ: Khmer Music
លេង: 6.847

ចំណាត់ថ្នាក់គេហទំព័រ

3.5 / 8 votes

បញ្ជីនៃចម្រៀង

 • 01 ពន្លកស្នេហ៍អន ជាតិប្រុសកំហួច
 • 02 មន្ថាមាសបង វឌ្ឍនា សុធាវី
 • 03 ឋានះផ្សេងចិត្តផ្សេង សួង សងវាចា សួន ចន្ថា
 • 04 បើស្ម័គត្រូវស្មោះ
 • 05 ចិត្តមួយថ្លើមមួយ ដោយ វឌ្ឃនា និង ស្រីមុំ
 • 06 សូរគ្រហឹមល្វើយៗ សួង សងវាចា សួន ចន្ថា
 • 07 ចំរៀងស្នេហា សុះមាច ហ៊ឹម ស៊ីវន
 • 08 មេឃអើយជួយផង
 • 09 ប្រាស្នាបួនខ​សួង សងវាចា​អឿន ស្រីមុំ
 • 10 ស្នេហាចម្ប៉ាមាស២ ឯក ស៊ីដេ សុភ័ក្ត្រ
 • 11 អាយុមិនអស់ ឯក ស៊ីដេ+សុភ័ក្ត្រ
 • 12 ស្រណោះក្លិនម្អម
 • 13 នេះគឺកម្មអូន ឯក ស៊ីដេ សុភ័ក្ត្រ
 • 14 ទឹកជ្រោះប៊ូស្រាឌីណា-ម៉េង កែវពេជ្ជតា